01 – Vereenvoudigde geologische tijdschaal.

vorigevolgende

Vereenvoudigde geologische tijdschaal op basis van de International
Chronostratigraphic Chart (2012).