04 – Situatie continenten 460 miljoen jaar geleden. Het midden-Ordovicium.

vorigevolgende