16 – Stijging van de zeespiegel aan het begin van het Holoceen

vorigevolgende

Stijging van de zeespiegel aan het begin van het Holoceen