inventaris 001

vorigevolgende

001 – Resoluties en notulen

1636 – apr

Oranje onderdelen zijn niet met zekerheid de juiste vertaling.

 

[real3dflipbook id=”5″]
[real3dflipbook id=”5″]

Resolutien van Hoofdingelanden
van de Starnmeer.
Begonnen 1636 geëindigt 1752

 

1

Rang of voorzittinge van Hoofdingelanden   P: 96 —-Rang of voorzittinge van Hoofdingelanden   P: 96 —-22 april 1653 . Sijnde te Dier tijd 6 Hoofdingelanden. —-

 

Instellinge van de voornaamste ingelanden in plaatsvan de Hoofdingelanden (apparent de Vroedschappen(tot) Rijp) 7 julij 1638 pag 49 Welke ingelanden vervolgens de naam dragen van Hoofdingelanden sie p 50-561642 maart 6 is de reekening gedaan ten HinseVan de Majoor Dirk Hasselaar tot Amsterdam: P 57:65

Memorie Hoofdingelanden
1650 – De Heer Hooft in plaats van sijn Vader
1653 – Jan van Gheel Koopman (tot) Amsterdam
1657 – Daniel van Gheel Heer van Spanbroek Zoon van Jan van Gheel
1658 – Herman de Groot in plaats van sijn Vader Allert de Groot
1666 – Herman van de Pol apparent in plaats van Herman de Groot
1667 – Hendrik Hooft in plaats van sijn Vader Hendrik Hooft
1673 – Cornelis van Gheel broer van Daniel van Gheel in plaats van (v:) Pol
1682 – Jacob Loten in plaats van Cornelis van Gheel
1706 – Jacob van Gheel in plaats van Daniel van Gheel
1717 – Gillis van Hoven in plaats van Hendrik Hooft
1717 – Dirk Alewijn in plaats van Jacob Loten
1722 – Cornelis Eenhoorn in plaats van Jacob van Gheel
1730 – Cornelis Groen in plaats van Gillis van Hoven
1732 – Willem Janz Netkoper in plaats van Cornelis Eenhoorn
1736 – Cornelis Beck in plaats van Cornelis Groen
1743 – Maarten Molenaar in plaats van Dirk Alewijn
1743 – Dirk Alewijn in plaats van Willen Jansz Netkoper
1746 – Jan Boon in plaats van Maarten Molenaar
1752 – Zeger Eenhoorn in plaats van Jan Boon
1758 – Pieter Molenaar in plaats van Dirk Alewijn

2

Hoofdsakelijke aanwijsingen

Niet goed leesbaar

3

Hoofdsakelijke aanwijsingen

Huijs bij Marken 113.142.154.156.158
Hoij Levere 138
Huijske aan de dijk 139.150.151.153
Hooi 1 (Koekovi) 686 Voete 181

Jan Adriaansz Laagwater 14
Jisp questie met die van 17.18.19.39.166
Jisper dijk 21.22.48
Jan Jansz Baeker Landmeter 23
Jagt van de Meer 39
Ingelanden request 83
Ingetrokken Landen betalen 89
Jurisdictie 99.102.166
Intresse reductie 100.107.121.126.140.149.154.161
Instructie Molenaars 111.120
Intresse niet verhoge volgens placaat 138
Inventaris van stukken 164
Intresse 206.209.211
Jisp (…) afgegraven land 94

Keuren 53.56.60.61.67.76.99
Keetten waar te plaatsen 65
Keet questie 71.77
Kaijen & hogen 80
Kroosen 83.98.108.110.111.112
Kavelsloten onderhouden bij de eigenaars 98
Kosten van verteernissen welke in (reek) 100.102.139
Kleijn Zegel 162
Koehooi 181

Landmeeter van Hoorn 33
Landkopinge 40
Landverkopinge 51.59.102
Liquidatie met (Jonk) 96
Met Jisp de Lange 102.106
Landen overtekenen 168
Landje bij Marken te kopen 195
Laandijk behorende de meeren int Camerhop 196

Marken Contract met die van 36.70
Molens zette versette en repareren 35.55.60.62.64.71.80.84.114.134.135.138.150
Maalloon 60.155.210
Mis niet buiten voeren 78
Marker Molen 89
Molen in de Zaan Verkope 100
Molenaars articulen 111.120
Missive nominatie dijkgraaf 168.175.193.226.229
Molenwerf vergroot 183.198
Molens of men een kan missen 178
Markerbrug en huijs 190
Missive Hoofdingelandskiesing 192.228
Molenpilaren 199
Molenaars aanstellinge 208.209
Metselbaas 222
Marken questie met die van 190

Nodsloot int Damke 143
Omslag de 1e 16,20 de 2de 22.23 de 3de 30 de 4de 36
Ordannantie gelt of loon 31
Omslag de 5 en 6de 48. de 7 en 8ste 50. de 9 en 10e 53. de 11-15de 55. de 18e [ ] 
Omslaginninge 50.59.63.65.73.78
Omslag de 20ste 58. de 23ste 59. de 29ste 62. de 32ste 65. de 37ste 6..
Ondermaat niet te vergoeden 80
Omslage op de hermetinge (a) 20 gl: 78
Omslag (a) 10 gl: 80 (a) 15 gl: 82
Octroij 87.97.102.104.108.
Opdragten (…) 106
(…) 111.119.123
Omslagsbrieve 87
Opdragt 88
Octroij vrijdom 142.147.150.174
Omslag innen bij uijtleg 88.116.118.172.191
Omslagskortinge 198
Otters 217
Omslag op 8 gl 222
Omslag op 7 gl 232

Penningmeester aanstellinge 10.63.68.85.95.104.115.161.197.226
Plempwerk 19.30
Pieter Schutshuis 72
Penningmeester salaris 73.95.119.128.142.156.161
Poldermeesters 85.97.135.141.149.156.159.181.186.195.205.208.219.222.23…
Peijl om na te Malen (zit ook Cavelconditie) 99
Pijp van steen in Maarten Karstens Molen 122
Paard en wagen tot dienst van dijkgraaf en heemraden 167
Penningmeester genomineert tot heemraad 167
Polderdamme weg te nemen 191
Pomp tot vereeniging van de Meeren 215
Penningmeesters ; clercq (…) 224
Poldermeesters reglement 181

Questie met een werkbaas 64
Questie met de Penningmeester Pieter Menten 74
Questie met die van Edam 104
Questie met die van de Schermertochtslootje 157.161.163.165.166
Questie met die van Marken 190
Ringsloot benoorden de Meer 13
Reekening van de penningmeester en hoe te doen 38.55.56.57.63.74.177.192.219
Rietplante 58
Reekendag 89.138.149.151.162.166.177.188
Rantzoengelt 110
Riet snijde Camerhopdijk 120
Ruijge Molen 128
Reglement Hoijstekers 181
Restant [gereinitteert] 224
Request om vrijdom 235.236.237.242.248.250.251
Ruwe schets van de [imposten] 253

 

4

Hoofdingelanden rang 1653, 1663

Hoofdsakelijke Aanwijsingen

Sollicitatie bij besteding 8.9
Starnmeer kist te kopen 8.164
(Scriba) van de Starnmeer 9.57
Steden hun intrest (Comp..) daar over 10.12
Sittingen van Dijkgraaf en Heemraden 23
Starnmeers groote 23.30
Spijkerboor 40
Secretaris van (gecommitteerde Raden vereering 64
Slooten 64.65.68.75.102.113
Salarissen te bepalen 65
Schou tot overvaart 68.122.126.190
Secretaris salaris 73
Saadland niet ontsien met slooten 75
Schot-wallen 75.119.121.196
Schou-gelt zie Veer-gelt
Secretaris van de Rijp met aangenomen
Voor de Meeren85
Secretarisampt niet op disponeren 85
Sommatie en renovatie 88
Slijken 104.108.134.137
Slijkersbaas 179.186.205
[Saddikken] 117.118.128.140
Salaris van Timmerman en mindere 118
Sluijsen reparatie 122.127.156
Sluijse schutten 152
Slijk Landje 152
Sout en Zeep 156
Schou-man op eigen koste 166
Seilenmaker 183.213
Spil en Cap 203
Sluis bij de Woude 222
Sluis bij Marken is gerepareert Memorie (174/5)
(Schaperakje) questie over 157.161.163.165.166

Taxateurs 9.15.16.19.30
Taxatie 29
Togt (kleine) questie 125
Timmerman zijn reekening (distint) geve 141.173
Tienden 151.152.155.158.162
Togtslootje & schil 157.161.163.165
Timmerbaas 174.208.212

Uitwaterende slijse (….schou) 71
Uitwaterende sluis (..) different met dezelve 90
Uitwaterende sluissen contributie daar aan 95
Uitwaterende (sluiskeeren Reg.. aanhuis over’t diepen)108

Verhuuringe 42
Vaartuige uit de Meer 61
Viswater & huurt 67
Veergelt 83.85.86.90
Veer 98.115.152
Verponding 102.106.138.144
Viswater (reguest) 113.115.118.138.159
Vrugtmissing te vergoeden 125.162
Vijsel 135.138.146.148 etc
Vis tot het reekenmaal 139
Vrijdom van (spond: &schil) 153.154.156
Varkensdrijvers 159
Vijsel verdunne 171
Vijsel 209.210.213.214.218.222

Wormer (geschil) met die van 19.57.144.146
Waterlossing 20
Werk diepe 32
Westervaart 39.50.51
Werk voortsette 58
Woude (geschil) 70
Water op houde in de Zaan 139.140
Wege slegte 141
Wal bij Claas Engelens 146
Wal van Gerrit Joppen 151
Wal nevens d’ Laanweg 151
Wagen en Paard voor Dijkgraaf en Heemraden 167